Du kan se hele månedsprogrammet her på hjemmesiden.
Det trykte program udkommer ikke i maj.
Husk at medbringe negativ test eller Corona vaccinations pas (alle over 14 år)
På gensyn

Back to Top